برگزاری مراسم روز درختکاری با همت کانون زنان بازرگان استان گیلان

با همت کانون زنان بازرگان مراسم روز درختکاری در شهرک گلخانه ایی کیشستان صومعه سرا برگزار گردید.