تمدید مهلت ثبت نام صادر کننده نمونه تا روز 25 مهر ماه 99

با توجه به درخواست های صادرکنندگان محترم و تصمیم ستاد برگزاری روز ملی صادرات، مهلت ثبت نام در فرآیند انتخاب صادرکننده برگزیده استانی تا پایان روز جمعه بیست و پنجم مهر ماه تمدید شد.

http://ed.iccima.ir/help.html