فهرست اعضای اتاق بازرگانی گیلان با تاریخ انقضا پس از 11 اسفند 97

جهت دریافت فهرست اعضای معتبر اتاق بازرگانی گیلان که عضویت ایشان تا حداقل تاریخ 11 اسفند 97 معتبر می باشد روی این لینک کلیک نمایید.