فراخوان آگهی دعوت مجمع عمومی عادی اتحادیه صادرکنندگان و بازرگانان استان گیلان

باسلام

بدینوسیله از کلیه  اعضای محترم دعوت به عمل  می نماید در جلسه مجمع عمومی عادی این اتحادیه که روز پنج شنبه مورخ 21/10/1396 راس ساعت 11:00 صبح در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  استان گیلان با دستورجلسه زیر  برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

1-    ارائه گزارش هیات مدیره و گزارش مالی

2-    ارائه گزارش بازرس و تصویب صورتهای مالی

3-    انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره

4-    انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

5-    انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

6-    سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

ضمناً بر اساس ماده 26 اسناسنامه،  از داوطلبین عضویت در هیات مدیره  تقاضا  می شود درخواست کتبی خود را به همراه سوابق کاری صادراتی  و مدارک لازم حداکثر 15 روز پس از درج آگهی به  دبیرخانه اتحادیه تحویل نمایند.

آدرس دبیرخانه

رشت- بلوار ولیعصر- شماره 674-اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی رشت- طبقه سوم- اتاق 204

شماره تماس:

01333723227

اتحادیه صادرکنندگان و بازرگانان استان گیلان