دوره آموزشی اصول تنظیم قرارداد های تجاری بین المللی

برگزاری دوره آموزشی "اصول تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (مقدماتی) مورخ ششم تیرماه_ظرفیت محدود_تلفن تماس جهت رزرو و کسب اطلاعات 33750765-013 #آموزش_اتاق_بازرگانی_گیلان#