برگزاری دوره پیشرفته آموزش داوری

اتاق بازرگانی گیلان پیرو برگزاری دوره مقدماتی آموزش داوری در اردیبهشت ماه سال جاری، دوره پیشرفته را در 23 آذر برگزار کرد.
 
هدف از برگزاری این دوره آشنایی جامعه حقوقی با داوری به نحو صحیح و اصولی و گسترش فرهنگ داوری می‌باشد.