انتخاب مجدد جناب آقای هادی تیزهوش به عنوان رییس اتاق ایران و روسیه

💢در جریان برگزاری انتخابات هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه، هادی تیزهوش تابان به‌عنوان رئیس این اتاق انتخاب شد. 💢 مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای انتخاب پنج نفر از اعضا هیئت مدیره و انتخاب یک نفر بازرس برای دوره سه ساله جدید برگزار و در این جلسه که اعضا گزارش مالی و عملکرد اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه  را ارائه دادند، پس از رای گیری و شمارش  آرای ماخوذه  اعضای جدید برای فعالیت در یک دوره سه ساله انتخاب شدند.  اعضای هیئت مدیره جدید همچنین بر اساس انتخابات داخلی آقای  هادی تیز هوش تابان را تا پایان دوره به عنوان رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه انتخاب کردند. 💢اتاق بازرگانی تشکلی است که در آن تجار عمده و صاحبان صنایع برای هماهنگی فعالیت های خود با نهادهای حکومتی جهت تامین منافع شان تلاش می کنند. هدف از راه اندازی اتاق های مشترک تسهیل روابط تجاری بین دو کشور است. اتاق ها سعی در گسترش سطح روابط بین بازرگانان  دوطرف از روش های مختلف مانند برگزاری سمینارها و شرکت در نمایشگاهها دارند