ممنوعیت واردات گوجه فرنگی به اقلیم کردستان عراق از تاریخ 98/6/10