برگزاری کارگاه آموزشی "تفکر خلاق و کسب و کار خوش آتیه"