برگزاری کارگاه آموزشی”شناخت بازارهای هدف و بازاریابی کالای صادراتی” روز پنجشنبه ۲۲ آبان ساعت ۹ الی ۱۲ با سخنرانی مهندس نوروزنژاد

برگزاری کارگاه آموزشی”شناخت بازارهای هدف و بازاریابی کالای صادراتی” روز پنجشنبه ۲۲ آبان ساعت ۹ الی ۱۲ با سخنرانی مهندس نوروزنژاد -ظرفیت محدود با رعایت پروتکل بهداشتی  تلفن تماس:۰۱۳۳۳۷۵۰۷۶۵ آموزش اتاق بازرگانی گیلان