آگهی مجمع عمومی سالیانه کانون زنان بازرگان استان گیلان

فراخوان اگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه کانون زنان بازرگان استان گیلان 
پیرو جلسه مورخ ۹۸/۴/۴ هیئت مدیره کانون زنان بازرگان گیلان ، مقرر گردید تا مجمع عمومی این کانون روز پنج شنبه ۹۸/۴/۲۰ ساعت ۱۲ ظهر در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی گیلان با رعایت تشریفات قانونی بر گزار میگردد 
لذا بدینوسیله از بانوان فرهیخته کارآفرین و بازرگان واجد شرایط دعوت میشود تا پایان روز۹۸/۴/۱۸ جهت ثبت نام با شماره تلفن  خانم علیمحمدی دبیر کانون زنان بازرگان استان گیلان  تماس حاصل نموده و در رو۹۸/۴/۲۰در جلسه فوق شرکت نمایند 
دستور جلسه : 
۱- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۹۶
۲- گزارش خزانه دار
۳- انتخاب هیئت مدیره و بازرس
۴- تغییر حق ورودیه و حق عضویت 
۵- سایر موارد 
برای اطلاعات بیشتر با شماره های 33723227-013 و 33754863-013 خانم علی محمدی دبیر کانون زنان تماس بگیرید.
 
کانون زنان بازرگان استان گیلان