اولین نمایشگاه محصولات و خدمات ایران در گرجستان - تفلیس