دهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان، چوب و صنایع وابسته، دکوراسیون داخلی