اعلام آمادگی صندوق ضمانت جهت حمایت از توسعه صادرات استان