امکان اظهار پروانه‌های صادرات ریالی به کشورهای غیر از عراق و افغاستان در سامانه جامع تجارت

 قابل توجه صادرکنندگان محترم

به اطلاع می‌رساند، سامانه جامع تجارت در راستای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به کشورهای غیر از عراق و افغانستان در بازه زمانی 1397/01/22 تا 1397/05/16 که مشمول تبصره بند1بخش الف بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سالهای ۱۴۰۰-۱۳۹۷ مصوب کمیته ماده ۲ مورخ 1400/01/26 می شوند، امکانی را فراهم کرده است که متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ 1400/03/26 الی 1400/04/31 با مراجعه سامانه جامع تجارت از قسمت عملیات ارزی-مدیریت ارز حاصل از صادرات-درگاه ثبت صادرات ریالی ، نسبت به اظهار پروانه‌های صادراتی مذکور اقدام نمایند

دریافت تصویر نامه