برگزاری وبینار”تنظیم و نگارش قراردادهای تجاری به زبان انگلیسی” شنبه ۳ مهرماه ساعت ۱۶ الی ۲۰ با تدریس دکتر عباس معینی تماس:۰۱۳۳۳۷۵۰۷۶۵ واتساپ:۰۹۳۷۸۴۷۳۳۲۲ آموزش اتاق بازرگانی گیلان