برگزاری کارگاه آموزشی "روش های پرداخت در تجارت بین الملل"با سخنرانی جناب آقای دکتر محققی روز پنجشنبه مورخ 17مرداد ماه ساعت 9 الی 13 در محل اتاق بازرگانی گیلان