نمایشگاه مجازی توانمندی های صادراتی در عراق مورخ 13 الی 19 بهمن سال جاری