قابل توجه متقاضیان محترم کارت بازرگانی

خواهشمند است جهت تسریع در دریافت کارت بازرگانی شهریور هر سال جهت اخذ اظهار نامه و گواهی پلمپ سال آینده اقدام فرمائید