حضور مشاور اتاق بازرگانی در خصوص مشاوره در امور بانکی/ روزهای سه شنبه 10 الی 13

به اطلاع بازرگانان و مدیران واحدهای تولیدی می رسانیم جناب آقای حسن کاظم پور مشاور محترم اتاق بازرگانی به جهت دسترسی آسان و راحت تر  جهت مشاوره در امور بانکی و ارتباط مداوم، روزهای سه شنبه از ساعت 10 الی 13 در واحد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی حضور خواهند داشت.