پیشنهاد تجاری شرکت بلاروسی در مورد صادرات درب چندلایه