وبینار آموزشی “آشنایی تجارت با اوراسیا”روز پنجشنبه مورخ ۱۰ مهر ساعت ۹ الی ۱۲ برگزار می شود_ظرفیت محدود شماره تماس:۱۳۳۳۷۵۰۷۶۵ آموزش اتاق بازرگانی گیلان

وبینار آموزشی “آشنایی تجارت با اوراسیا”روز پنجشنبه مورخ ۱۰ مهر ساعت ۹ الی ۱۲ برگزار می شود_ظرفیت محدود
شماره تماس:۱۳۳۳۷۵۰۷۶۵ آموزش اتاق بازرگانی گیلان