اولین نمایشگاه تخصصی توانمندی های صنعتی و تولیدی استان گیلان