آگهی فراخوان ثبت نام در مجمع عمومی موسسین انجمن سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات انرژی های تجدید پذیر