برگزاری نشست لایو اینستاگرامی اتاق مشترک ایران و عمان چهارشنبه 11 تیرماه ساعت 12