نمایشگاه فروش کالا و خدمات جمهوری اسلامی در شهر بصره- عراق