تشکل های تحت پوشش اتاق گیلان

 

انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

رئیس: سامان نظری

هئیت مدیره: سامان نظری(رئیس)، محمد علی نیا(نائب رئیس)، حسن غفاری(خزانه دار)، حسن شایان(عضو هیئت مدیره)، سعید اره چی (بازرس اصلی)

دبیر: احمد نادری

آدرس :رشت، بلوار وليعصر، نرسيده به بيمارستان آريا ، پلاک ۶۷۴

تلفن:              8-01333757037

نمابر :              01333757036

کانال تلگرام: برای عضویت روی این لینک کلیک نمایید.

 

اتحادیه صادرکنندگان و بازرگانان

رئیس: قاسم رضائیان

هئیت مدیره: قاسم رضائیان(رئیس)، ایرج محبوبی(نائب رئیس اول)، مهران فکری(نائب رئیس دوم)، علیرضا آقازاده(خزانه دار)، بهمن لطیفی(منشیمیرمسعود نیک سیرت(عضو هئیت مدیره)،طاهر زمردنیا(عضو هئیت مدیره)، جواد خضر ابراهیمی(بازرس)

دبیر: همایون کاوه

آدرس :رشت، بلوار وليعصر، نرسيده به بيمارستان آريا ، پلاک ۶۷۴

تلفن:              01333723227

نمابر :             01333723227

کانال تلگرام: برای عضویت روی این لینک کلیک نمایید.

 

کانون زنان و بازرگان

رئیس: مریم پورزینال

هئیت مدیره: مریم پورزینال( رئیس)، فرنگیز رحمانی آلکامی( نائب رئیس)، ام البنین پوراحمدی(خزانه دار)، فتحیه هدایتی(عضو هیئت مدیره)، بتول مرشد بزرگدل(عضو هئیت مدیره)، گیتا غلامی نژاد(بازرس)

دبیر: سمیه علیمحمدی

آدرس :رشت، بلوار وليعصر، نرسيده به بيمارستان آريا ، پلاک 6

تلفن:              01333723227

نمابر :              01333723227

کانال تلگرام:برای عضویت روی این لینک کلیک نمایید.

 

کانون کارآفرینی

رئیس: سید جلیل جلالی فر

هئیت مدیره:  سید جلیل جلالی فر (رئیس)، اسماعیل مشیرطالش(نائب رئیس اول)، مارینا خوش مو (نائب رئیس دوم)، سیدرضا کسائی(خزانه دار)، هوشنگ افشاری(عضو هئیت مدیره)

دبیر: سمیه علیمحمدی

آدرس :رشت، بلوار وليعصر، نرسيده به بيمارستان آريا ، پلاک 6

تلفن:              01333723227

نمابر :             01333723227

 

انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و کالیبراسیون

رئیس: افشین رحیمی

هئیت مدیره: افشین رحیمی( رئیس)، سیدحسین پیمان( نائب رئیس)، محسن ناصر اسلامی( خزانه دار)، کاوه مدهوش( منشی)، شادی جامعی( عضو هئیت مدیره)، سید جواد پیمان(بازرس اصلی)، حمید دنیایی( بازرس علی البدل)

آدرس :رشت، بلوار وليعصر، نرسيده به بيمارستان آريا ، پلاک ۶۷۴

تلفن:              8-01333757037

نمابر :              01333757036