پروژه خودشکوفایی

 
 ضرورت یادگیری مهارت های تازه برای کودکان و نوجوانان

جهان با سرعت باورنکردنی  در حال تغییر و دگرگونی است  ، طوریکه  دیگر انسانها قادر به تجربه مجدد زندگی  حتی ده سال گذشته خودشان نیستند .  کودکان و نوجوانان برای رویارویی با چالش هایِ این تغییر و  دگرگونی ، نیازمند یادگیری مهارتهای تازه هستند . ثروت و دارایی های ما با چالش ها و اتفاقات  بسیار ، مانند برف ، طوفان ، زلزله ، ویروس کرونا ، افزایش شدید دلار یا تورم از بین می رود . یگانه چیز قدرتمندی که قادر به حفظ دارایی هاست و هیچ وقت هم از بین نمی رود ، ذهن پویا ، خلاق و نوآور است . کودکان و نوجوانان برای زیستن در دنیای مدرن امروز نیازمند فراگیری  مهارت هوش و سواد مالی  برای محافظت از داشته ها و دارایی در مقابل طوفانها  و یا کسب ثروت از دل طوفانها هستند . ذهن آنها باید در دوران  کودکی و نوجوانی برنامه ریزی گردد .  آنها باید یاد بگیرند که نقد ، نفی آنها نیست و تفکر انتقادی مهارت مهم زندگی  است  که به زندگی آنها شعور و معنی می بخشد . بسیار سخت است ، در دوران معاصر ، خوشبختی ، لذت و عشق ورزیدن را به آنها بیاموزیم . اعتماد به نفس و خودباوری  به کودکان و نوجوانان این امکان را می دهد که پس از زمین خوردن و روبرو شدن با موانع و چالشها ، دوباره سربلند کنند و  امیدوارانه به زندگی خودشان ادامه دهند . آنها باید وجود مسئله و مشکل را به عنوان یکی از ارکان مهم زندگی آنها که پیوسته در حال تکرارشدن  هستند ، به رسمیت بشناسند و  مهارت جل مسئله را فراگیرند . آنها نیازمند تجربه هیجانات جدید برای ورود به عرصه های نو هستند . اگر به کودکان فرصت اشتباه کردن داده
نمی شد، هیچ وقت راه رفتن و صحبت کردن را یاد نمی گرفتند .  همه ما پرسشهای بی امان و مکرر کودکان در باره اشیاء پیرامون ، را تجربه کرده ایم . آنها با پرسش کردن  ،توانایی درک بسیاری از چیزها را بدست آوردند . آنها جستجوگرانه ، اکتشافگرانه و کنجکاوانه عمل می کنند . نوزدان این مهارت ها را به صورت ذاتی انجام می دهند . اما متاسفانه وقتی وارد مدرسه و دانشگاه می شویم ، بچه ها با پرسش ها و پاسخ های از پیش تعیین شده مواجه می شوند بنابراین نه تنها جستجوگری و اکتشاف گری رشد نمی کند بلکه باعث مرگ این مهارت های مهم زندگی و موفقیت می شود . متاسفانه در آموزش های امروز ، ردپای تئوریهای یادگیری دیده نمی شود . چگونه می توانیم کودکان خلاق و نوآور  تربیت کنیم ؟ مطالعات دانشمندان روی مدیران و نوآوران برجسته جهان در سالهای اخیر به ما کمک می کند تا مهارت خلاقیت و نوآوری را به عنوان یک رفتار ، بینش و نگرش در کودکان و نوجوانان تقویت کنیم  . از یک طرف جهان معاصر سرشار و غنی از محدودیت ها و موانع هستند از طرف دیگر ، خلاقیت و نوآوری ها ، عاشق محدودیت هستند .

 این پروژه  با هدف تربیت نوجوانان خودساخته طراحی گردیده است . در این پروژه نوجوانان پس از تمکیل و ارسال دو پرسشنامه خودشکوفایی و انجام یک مصاحبه ، بر اساس قالب های از پیش تعیین شده ، طبقه بندی می شوند . در این پروژه از مجموعه ای از کارگاه های آموزشی به عنوان شتابدهنده  و کاتالیزور استفاده می شود .  این پروژه برای اولین بار در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی گیلان  اجرا می گردد .  دانش آموزان در بازه سنی 12 تا 15 سال می توانند در این پروژه شرکت کنند .