گواهی مبدا و فرم A

اصولا هرکدام از دو سند گواهی مبدا و فرم A به منزله شناسنامه کالای خروجی از کشور تلقی می گردد که در کشور مقصد یکی از اسناد مهم ترخیص کالا است.

فرم A متشکل از 6 برگه رنگی است. جهت کالای صادراتی برای اروپا، آمریکا و روسیه از این فرم استفاده می شود. از 6 برگ چاپ شده توسط اتاق بازرگانی، برگه قرمز به عنوان سابقه در مدارک اتاق حفظ می شود. برگه زرد نزد صادر کننده می ماند و 4 برگ باقیمانده همراه کالا به مقصد فرستاده می شود.

 

گواهی مبدا در 3 برگ و بصورت غیر رنگی می باشد. یک برگه آن پس از صدور در مدارک اتاق مانده و 2 برگه تحویل صادر کننده می گردد تا به همراه مدارک دیگر به گمرک مقصد ارسال گردد. این گواهی جهت صادرات به کشور های حاشیه دریای خزر و کشور های عربی و آفریقایی استفاده می گردد.

 

  • لازم به ذکر است که اکنون انتخاب این نوع برگه ها (فرم A یا گواهی مبدا و یا گواهی اوراسیا) توسط متقاضی صورت می گیرد و اتاق بازرگانی بر اساس درخواست صادر کننده، مبادرت به صدور آن می کند.
  • اظهارنامه گمرکی و اینویس (Invoice) از مدارک اولیه و مهم هستند که باید در تطبیق کامل با هم باشند و حتما با مهر بازرگان در سامانه بارگذاری گردد.
  • برای صادرات چای علاوه بر 2 سند فوق، یک برگه استاندارد نیز مورد نیاز است.
  • در حال حاضر برای صدور هر گواهی مبدا یا فرم A مبلغ 250/000 ریال واریز می گردد و به همین ترتیب اگر تعداد بیشتری درخواست گردد، به همان میزان مبلغ واریزی نیز افزایش خواهد یافت.
  • اگر از چند پروانه گمرکی، یک فرم A و یا گواهی مبدا درخواست شود، به ازای هر برگه پروانه گمرکی می بایست مبلغ 250/000 ریال واریز گردد.
  • اگر ارزش دلاری کالای صادراتی تا سقف 200/000 دلار باشد همان 250/000 ریال واریز می گردد. برای ارزش دلاری بیش از 200/000 دلار، به ازای هر 100/000 دلار مبلغ 50/000 ریال به هزینه فرم A و یا گواهی مبدا افزوده می شود.

 

در حال حاضر مراحل ثبت سیستمی و برخط (online) توسط صادرکننده در سامانه اتاق بازرگانی انجام می گیرد و وارد پیش نویس کارشناسان اتاق می گردد تا پس از یک مرور کلی توسط کارشناس مربطوطه، فرم A و یا گواهی مبدا چاپ و آماده تحویل گردد.

 

لازم به ذکر است، برای صدور گواهی مبدا و یا فرم A، کارت بازرگانی صادر کننده می بایست فعال و معتبر باشد.