تماس با ما

آدرس: رشت بلوار ولیعصر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی گیلان

تلفن: 33757037-013 و 33757038-013

دورنگار: 33757036-013

پست الکترونیکی: info@iccimaguil.ir

اگر مایل به ارتباط با ما هستید لطفا مشخصات خود را در فرم زیر پر کرده و برروی ارسال کلیک کنید.

  #   #####  #######  ##### 
 ##  #   # #    #   # 
 # #     # #    #   # 
  #   #####  ######  ###### 
  #  #       #    # 
  #  #    #   # #   # 
 ##### #######  #####  ##### 
 

* فیلد ضروری