تماس با ما

آدرس: رشت بلوار ولیعصر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی گیلان

تلفن: 33757037-013 و 33757038-013

دورنگار: 33757036-013

پست الکترونیکی: info@iccimaguil.ir

اگر مایل به ارتباط با ما هستید لطفا مشخصات خود را در فرم زیر پر کرده و برروی ارسال کلیک کنید.

  #  #######  #####  ##### 
 ##  #    #   # #   # 
 # #  #    #    #   # 
  #  ######  ######  ###### 
  #     # #   #    # 
  #  #   # #   # #   # 
 #####  #####  #####  ##### 
 

* فیلد ضروری