تماس با ما

آدرس: رشت بلوار ولیعصر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی گیلان

تلفن: 33757037-013 و 33757038-013

دورنگار: 33757036-013

پست الکترونیکی: info@iccimaguil.ir

اگر مایل به ارتباط با ما هستید لطفا مشخصات خود را در فرم زیر پر کرده و برروی ارسال کلیک کنید.

 #    ####### #######  ##### 
 #  #  #    #  #  #   # 
 #  #  #      #  #   # 
 #  #  ######   #   ###### 
 #######    #  #      # 
   #  #   #  #   #   # 
   #  #####   #    ##### 
 

* فیلد ضروری