تماس با ما

آدرس: رشت بلوار ولیعصر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی گیلان

تلفن: 33757037-013 و 33757038-013

دورنگار: 33757036-013

پست الکترونیکی: info@iccimaguil.ir

اگر مایل به ارتباط با ما هستید لطفا مشخصات خود را در فرم زیر پر کرده و برروی ارسال کلیک کنید.

 #####  #####  #     ##### 
 #   # #   # #  #  #   # 
    #    # #  #  #   # 
 #####  #####  #  #  ###### 
 #       # #######    # 
 #    #   #    #  #   # 
 #######  #####    #  ##### 
 

* فیلد ضروری