تماس با ما

آدرس: رشت بلوار ولیعصر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی گیلان

تلفن: 33757037-013 و 33757038-013

دورنگار: 33757036-013

پست الکترونیکی: info@iccimaguil.ir

اگر مایل به ارتباط با ما هستید لطفا مشخصات خود را در فرم زیر پر کرده و برروی ارسال کلیک کنید.

 #####  #####  #    ####### 
 #   # #   # #  #  #  # 
    #    # #  #    #  
 #####  #####  #  #   #  
 #       # #######  #   
 #    #   #    #   #   
 #######  #####    #   #   
 

* فیلد ضروری