تماس با ما

آدرس: رشت بلوار ولیعصر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی گیلان

تلفن: 33757037-013 و 33757038-013

دورنگار: 33757036-013

پست الکترونیکی: info@iccimaguil.ir

اگر مایل به ارتباط با ما هستید لطفا مشخصات خود را در فرم زیر پر کرده و برروی ارسال کلیک کنید.

  ###   #####  ####### ####### 
 #  #  #   # #    #  # 
 #   #    # #      #  
 #   #  #####  ######   #  
 #   # #       #  #   
 #  #  #    #   #  #   
  ###  #######  #####   #   
 

* فیلد ضروری