تماس با ما

آدرس: رشت بلوار ولیعصر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی گیلان

تلفن: 33757037-013 و 33757038-013

دورنگار: 33757036-013

پست الکترونیکی: info@iccimaguil.ir

اگر مایل به ارتباط با ما هستید لطفا مشخصات خود را در فرم زیر پر کرده و برروی ارسال کلیک کنید.

  ###   #####  #####  #    
 #  #  #   # #   # #  # 
 #   #    #    # #  # 
 #   #  #####  #####  #  # 
 #   # #       # ####### 
 #  #  #    #   #    # 
  ###  #######  #####    # 
 

* فیلد ضروری