تماس با ما

آدرس: رشت بلوار ولیعصر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی گیلان

تلفن: 33757037-013 و 33757038-013

دورنگار: 33757036-013

پست الکترونیکی: info@iccimaguil.ir

اگر مایل به ارتباط با ما هستید لطفا مشخصات خود را در فرم زیر پر کرده و برروی ارسال کلیک کنید.

 #####  ####### #######  ##### 
 #   # #    #  #  #   # 
    # #      #  #   # 
 #####  ######   #   ##### 
 #       #  #   #   # 
 #    #   #  #   #   # 
 #######  #####   #    ##### 
 

* فیلد ضروری