تماس با ما

آدرس: رشت بلوار ولیعصر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی گیلان

تلفن: 33757037-013 و 33757038-013

دورنگار: 33757036-013

پست الکترونیکی: info@iccimaguil.ir

اگر مایل به ارتباط با ما هستید لطفا مشخصات خود را در فرم زیر پر کرده و برروی ارسال کلیک کنید.

   #    #######  #######   #####  
  ##    #        #    #   #     # 
 # #    #            #    #     # 
   #    ######      #      ###### 
   #          #    #            # 
   #    #     #    #      #     # 
 #####   #####     #       #####  
 

* فیلد ضروری