تماس با ما

آدرس: رشت بلوار ولیعصر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی گیلان

تلفن: 33757037-013 و 33757038-013

دورنگار: 33757036-013

پست الکترونیکی: info@iccimaguil.ir

اگر مایل به ارتباط با ما هستید لطفا مشخصات خود را در فرم زیر پر کرده و برروی ارسال کلیک کنید.

  #   #####  #####  ####### 
 ##  #   # #   # #  # 
 # #     #    #   #  
  #   #####  #####   #  
  #  #       #  #   
  #  #    #   #  #   
 ##### #######  #####   #   
 

* فیلد ضروری