تماس با ما

آدرس: رشت بلوار ولیعصر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی گیلان

تلفن: 33757037-013 و 33757038-013

دورنگار: 33757036-013

پست الکترونیکی: info@iccimaguil.ir

اگر مایل به ارتباط با ما هستید لطفا مشخصات خود را در فرم زیر پر کرده و برروی ارسال کلیک کنید.

  ###  #     #####  ##### 
 #  #  #  #  #   # #   # 
 #   # #  #  #    #   # 
 #   # #  #  ######  ##### 
 #   # ####### #   # #   # 
 #  #    #  #   # #   # 
  ###     #  #####  ##### 
 

* فیلد ضروری